DOI: 10.7251/VJE16095V

UDC: 336.244:339.72


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Napredni analitički i obavještajni model carine

Nikola Varunek

mr. ekonomije, zaposlen u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA BiH), Banjaluka, Bosna i Hercegovina, n.varunek@gmail.com


Sažetak: Proces inovacije i tendenciju napredovanja, radi što efikasnijeg rada, podrazumijeva, prije svega, proučavanje naprednih koncepata u oblasti organizacije rada carine. Polazeći od aktuelnih reformskih procesa, kao i naučnih saznanja u ovoj oblasti, neophodna su prilagođavanja sa evropskim i međunarodnim standardima sa aspekta strategije razvoja. Brže i lakše integracije u globalne okvire. Identificiranje prijedloga mjera za poboljšanje institucionalnog okvira za unap- ređenje efikasnosti rada carine.

Ključne riječi: carine, obavještajni, analitički, analiza, procjena, rizik, model, sistem.


Advanced Analytical and Intelligence Model of Customs

Varunek Nikola

MA in Economics, employed at the State Investigation and Protection Agency of Bosnia and Herzegovina (BiH SIPA), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, n.varunek@gmail.com


Abstract: The process of innovation and a tendency to progression, in order to make the work as efficient as possible, includes primarily the study of advanced concepts in the area of organization of work of customs. Starting from the cu- rrent reform processes, as well as scientific knowledge in this area, the harmonization with European and international standards in terms of development strategy is necessary. Faster and easier integration into the global frameworks. Identi- fication of proposed measures for improvement of the institutional framework for promotion of the efficiency of customs.

Keywords: customs, intelligence, analytical, analysis, assessment, risk, model, system