DOI: 10.7251/VJE16087S

UDC: 636.09:340.691


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Specijalna metoda vještačenja u veterinarskoj medicini: Identifikacija vrste i rase životinje

Edin Šatrović

Prof. dr, Katedra za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, edin. satrovic@vfs.unsa.ba

Lejla Krkalić

Asistent, Katedra za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Sažetak: Pored opštih metoda vještačenja, za davanje veterinarsko forenzičkog mišljenja veterinar-vještak često primje- njuje i različite specijalne metode vještačenja. Neke od njih su metoda identifikacije vrste i rase životinje, određivanje starosti životinje, procjena graviditeta životinje, procjena kaliranja u transportu, procjena mliječnosti muznih životinja, utvrđivanje mrtvorođenja i dr.

U ovom radu autori govore o značaju i potrebi identifikacije vrste i rase životinje te opisuju načine i postupke koji se pro- vode u toku ove specijalne metode vještačenja.

Ključne riječi: vještačenje, specijalna metoda, veterinarska medicina, identifikacija, vrsta, rasa.


Special method of forensic expertize in veterinary medicine: Identification of the species and breed of animal

Edin Šatrović

Department of Forensic and Administrative Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, edin.satrovic@vfs.unsa.ba

Lejla Krkalić

Assistant, Department of Forensic and Administrative Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Abstract: Beside general methods, the veterinarian-expert witness often use some special methods of forensic expertize in order to provide veterinary forensic evaluation. Some of them are identification of the species and breed of animal, determination of animal’s age, pregnancy assessment in animals, estimation of shrinkage during transport, evaluation of milk production of dairy animals, identification of stillbirths etc.

In this paper authors show the importance and need for identifying the species and breed of animal, and describe the methods and procedures which are carried out during this special method of forensic expertize.

Keywords: forensic expertize, special method, veterinary medicine, identification, species, breed.